เข้าร่วมโครงการ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
ติดต่อโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
พิธีเปิดการสัมมนาและงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม

    จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดย รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
    โดยภายในงาน ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายชัยอนันต์  อรุณฤกษ์ดีกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนาและงานแถลงข่าวพิธีเปิดโครงการฯ
    จากนั้น ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอภาพรวมโครงการฯ และการประยุกต์ใช้หลักการ ๓Rs / Zero Waste to Landfill Achievement
และกล่าวเชิญชวนสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังนำเสนอตัวอย่างผลสำเร็จการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก ๓Rs อีกด้วย